Choroby Rzadkie – Diagnostyka i Leki Dedykowane Ich Terapii

Wyzwania dla Polski 2021

Konferencja zakończyła się.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz obsłudze za udział i wsparcie w organizacji tegorocznego spotkania.

Wsparcie medialne

Sponsorzy

Konferencja realizowana również przy wsparciu Pfizer Polska.